Rzeka Bug

Rzeka Bug jest jedną z rzek granicznych w Europie Środkowej. Łączna jej długość to 772 km., a źródła znajdują się na Ukrainie. Bug należy do nielicznych rzek w Europie, które są nieregulowane przez człowieka. Należy do największych nieuregulowanych rzek w Europie. Graniczne położenie oraz duża odległość od wielkich miast i przemysłu sprawiły że, zachowały się tu duże walory przyrodnicze. Wskazane cech sprawiły, iż Bug obok Wisły został zaliczony do europejskich korytarzy ekologicznych. Bug jest jedną z nielicznych rzek w Europie, która zachowała naturalnie meandrujące koryto. Silny nurt nacierający bezpośrednio na stromy i wysoki brzeg tworzy malownicze przełomy Bugu, z wysokimi skarpami. Miejscami ich wysokość dochodzi do około 30 metrów.